Netwerkdag voor raadsadviseurs

Stadhuis Amersfoort

Een aantal passievolle raadsadviseurs hebben het idee opgepakt om dit jaar weer een netwerkdag te organiseren. De VvG gaat dit ondersteunen. 

In navolging van de netwerkdag voor raadsadviseurs die (op kleinere schaal) in 2023 in het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel heeft plaatsgevonden en de enthousiaste reacties daarop hebben een aantal passievolle raadsadviseurs (ondersteund door de Vereniging van Griffiers), het idee opgepakt om ook in 2024 een netwerkdag specifiek
voor raads- en statenadviseurs te organiseren. Hiervoor willen wij raads- en statenadviseurs in de volle breedte van het woord (dus ook de raadscommunicatieadviseurs en/of de raadsparticipatieadviseurs) graag uitnodigen. Stuur deze uitnodiging dan ook door aan je raadsadviseur. Deze netwerkbijeenkomst (inclusief lunch) wordt gratis aangeboden.

Doel
Netwerken, kennis en passie delen en aan de hand van een aantal mooie
workshops tot nieuwe inzichten komen.

Programma-opzet

  • 9.30 uur: Inloop
  • 10.00 uur: Plenair deel: welkom en sessie Polarisatie
  • 11.10 uur: Workshop 1 Omgevingswet klaar? of Workshop 2 Raadscommunicatie
  • 12.20 uur: Lunch (ontmoeten en groeten)
  • 13.15 uur Workshop 3 Weerbaar Bestuur of Workshop 4 Jongerenparticipatie
  • 14.25 uur Plenaire afsluiting

Hieronder vind je meer informatie over de workshops. Tijdens het aanmelden kun je per sessie je voorkeur voor één van de workshops aangegeven. Eventuele vragen en/of opmerkingen kunnen gesteld worden aan Maud Schuurmans via m.schuurmans@capelleaandenijssel.nl

10.00 – 11.10 uur Plenaire sessie: Polarisatie
Het plenaire programma start om 10.00 uur. In dit deel van het programma staat het onderwerp “polarisatie” centraal. Er zijn geen simpele oplossingen voor urgente vraagstukken waarmee verschillende belangen gemoeid gaan en de impact van besluitvorming vergaand is. Dit vergroot
het gevoel van maatschappelijke onrust en onmacht bij inwoners, met polariserende discussies met hare toon en scherpe uitingen tot gevolg. Media, politiek en publiek hebben hierin allemaal een rol. Maar welke rol heeft de raads- en/of statenadviseur? We gaan met elkaar het onderwerp bekijken vanuit de wetenschap en de politiek. Onder leiding van Ruurd Palstra (vicevoorzitter VvG en raadsgriffier Velsen) gaan we in gesprek met Dhr. Drs. Ron van Wonderen (Senior onderzoeker Verwey-Jonker Instituut) en dhr. prof. dr. Paul Dekker (Tilburg University).

11.10 - 12.20 uur Workshop 1: Omgevingswet klaar?
In deze workshop biedt Pascale Georgopoulou handvatten voor de griffie om de raad blijvend te betrekken bij de Omgevingswet en de uitvoering daarvan. Want met de implementatie van de wet is de rol van de raad geenszins uitgespeeld. De noodzakelijke stappen zijn weliswaar gezet, maar dat is slechts het begin. Hoe kun je als griffie de raad daarbij ondersteunen en adviseren? Van kaderstelling naar monitoring. En tegen welke vragen van raadsleden loop jij aan? Pascale en alle deelnemers aan deze workshop denken met je mee en geven je antwoorden en tips.

Pascale Georgopoulou was griffier in Weesp en Amstelveen, werkte als senior projectleider invoeringsondersteuning Omgevingswet en is zelfstandig adviseur en programmamanager bij GO&C Overbruggen & Combineren.

11.10 – 12.20 uur Workshop 2: Raadscommunicatie
Annemarie Kortleve (raadsadviseur communicatie en media bij de gemeente Utrecht) neemt ons in deze actieve workshop mee in de wondere wereld van de raadscommunicatie. Ze neemt ons mee in een aantal leuke voorbeelden van content die in Utrecht goed werken, maar ook in de uitdagingen en dilemma’s waar ze in Utrecht voor staan. Welke uitdagingen zijn er bij jullie? In kleine groepjes pak je deze uitdadingen bij de kop en ga je met elkaar opzoek naar manieren hoe hier mee om te gaan.

12.20 – 13.10 uur Lunch

13.15 – 14.25 uur Workshop 3: Weerbaar Bestuur
In deze training worden deelnemers bewust gemaakt van vormen van agressie en intimidatie tegen volksvertegenwoordigers, bestuurders en griffiemedewerkers en het stellen van grenzen. Daarbij wordt de achtergrond van agressief en intimiderend gedrag geanalyseerd en middelen, zoals de interventieladder, aangereikt om dit gedrag een halt toe te roepen. Doel is de deelnemers bewust bekwaam te maken in het geval zij te maken krijgen met agressie en intimidatie en een handelingsperspectief te bieden om daar vanuit de hun rol binnen de griffie op te reageren. Deze training wordt gegeven door Titus Visser (Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur), trainer en interimmanager.

13.15 – 14.25 uur Workshop 4: Jongerenparticipatie
Wat maakt jongerenparticipatie succesvol, en waarom lukt het soms niet? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden en hoe zet je iets op dat ook echt staat als een huis? Drie sprekers nemen je mee vanuit eigen expertisen en ervaringen:

  • Bram Geurds van de Nationale Jeugdraad;
  • Nina Hoek van Dijke en Milou van den Hurk van Jong en je wil wat & Lid Jong040 Eindhoven;
  • Dennis Nijzing, coördinator jongerenraad Apeldoorn.