Lunchgesprek Participatie op decentraal niveau

Het thema participatie blijft actueel.

De commissie Openbaar bestuur heeft afgelopen jaar een rapport uitgebracht over de (on)mogelijkheden van participatie en het BOB-model. Daarnaast verschijnt zeer binnenkort de update van de handreiking die Berenschot schreef n.a.v. het wetsvoorstel ‘Versterking participatie op decentraal niveau’.

Binnen twee jaar na inwerkingtreding van de wet wordt gemeenteraden gevraagd een participatieverordening vast te stellen. We gaan over deze onderwerpen in gesprek met de opsteller van de handreiking, Steven Blok en met de leden van de commissie Openbaar Bestuur.

Meld je aan via het formulier en stel ook alvast vragen die je hebt.