Lokale democratie in vergelijking: Nederland en Noordrijn-Westfalen

Raadszaal in Gronau (WZG gebouw, Fabrikstrasse 3)

Geldt ook voor de Nedersakse gemeentewet.

Projectverantwoordelijke:          Duits-Nederlandse vereniging DNG

Hoofdpartner:                             Stichting 3e Berkelcompagnie

Samenwerkingspartner:             EUREGIO, Gronau/Enschede

Organisator / contactpersoon:   Heinz Öhmann, Oud-burgemeester, Coesfeld

Doelgroep: Burgemeesters, raadsleden en belangstellenden uit de lokale politiek en bestuur, leden van de DNG en de 3e BC als ook uit de wetenschap (inclusief studenten ZNS, Münster)

Lezingen en discussies worden vertaald door tolken.
 

Gepland programma     

 • 9.00 uur Ontvangst met koffie
 • 9.30 uur Opening en woord van welkom
  Dorothee Feller, Voorzitter DNG, Minister van Onderwijs van NRW,
  Andries Heidema, Commissaris van de Koning, Overijssel
  Rob Welten, President van de Euregio, 
  Dr. Kai Zwicker, Landrat, Sparkassenstiftung Borken
 • 10.30 uur: Persconferentie
  met minister, Commissaris van de Koning, Euregio president, Landrat;
 •       11.00 uur lezingen
  Thema's: Frank Speel, VNG: Positie en belang van gemeenten in NL, programmamanager lokale democratie en secretaris "Commissie Raadsleden en Griffiers”
 •  Andreas Wohland, NW StGB: Positie en belang van gemeenten in NRW, Beigeordeter Recht en Grondwet.
 • Heinz Öhmann: Lokale democratie in vergelijking NL - NRW, oud-burgemeester, Coesfeld, waarn. voorzitter Stichting 3e Berkelcompagnie     
             
 • 13.00 uur Lunch
   
 • 14.00 uur Workshops met de volgende onderwerpen
  - burgemeester: benoeming of directe verkiezing
  Verklaring: Rob Welten, burgemeester van Haaksbergen,
  Richard Borgmann, oud-burgemeester, Lüdinghausen
 • - Beigeordneter of Wethouder
  Verklaring: Dr. Thomas Robers, Hogeschool voor Politie en Openbaar Bestuur NRW, langdurig wethouder, Coesfeld,              Rapporteur: Thomas Backes, Beigeordneter, hoofd van de afdeling Bouw, Coesfeld
  3. Versnippering met of zonder kiesdrempel
  Verklaring: Alfred Holz, Docent, Hogeschool voor Politie en, openbaar bestuur NRW, voormalig burgemeester in Senden,      Frank Speel, VNG, Den Haag
   
 • 16.00 uur Discussie ronde
  Verslag van de workshops en bespreking van de resultaten in het auditorium
   
 • 16.30 uur Einde van het evenement

Informatie

De Duits-Nederlandse Vereniging (DNG) Münster ziet zichzelf als een vereniging van alle kringen die geïnteresseerd is in het onderhouden van Duits-Nederlandse betrekkingen in de Westfaalse, Nedersaksische en Nederlandse grensregio's. De DNG omschrijft haar doelstellingen als volgt: De DNG heeft het streven om meer begrip op te bouwen voor de geschiedenis, cultuur en economie van beide landen. Door middel van studiereizen, excursies, lezingen en persoonlijke ontmoetingen is het de bedoeling om op een vriendschappelijke wijze de band te intensiveren voor gezamelijke betrekkingen. De leden van de DNG zijn vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de politiek en overheden, onderwijsinstellingen en particulieren uit beide landen.

De EUREGIO is een grensoverschrijdende Duits-Nederlandse publiekrechtelijke vereniging met een bijzonder doel. Door de bijzondere binationale structuur zijn de belangen van de Nederlandse en de Duitse leden gelijk vertegenwoordigd. De EUREGIO bestaat uit 129 steden, gemeenten, (plattelands)districten en waterschappen. Aan de Duitse kant omvat de regio delen van de deelstaten/provincies Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. Aan de Nederlandse zijde zijn delen van de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe lid van het oudste grensoverschrijdende samenwerkingsverband van gemeenten.

De 3e Berkelcompagnie (3e BC) is een Nederlandse stichting die zich inzet voor grensoverschrijdende samenwerking van gemeenten langs de Berkel. Conform haar statuten heeft de Stichting tot taak om plannen voor recreatie, cultuur, toerisme en natuur in en rond de Berkel te ontwikkelen en te stimuleren (voor zover mogelijk). Dit gebeurt in samenwerking met de Berkelse oevergemeenten van Billerbeck tot Zutphen. In een van de Berkelse gemeenten worden regelmatig grote Berkelcongressen en Berkelfestivals gehouden.

Parkeerplaatsen: Fabrikstraße en Spinnereistraße/Bürgerhalle