Jaarcongres VvG

Provinciehuis, Utrecht

Op vrijdag 7 oktober vindt ons jaarlijkse congres weer plaats, deze keer in het Provinciehuis te Utrecht. We werken aan een supermooi inhoudelijk programma rondom het thema “Leiderschap” en voor de liefhebbers organiseren we uiteraard ook weer “The Night Before” op 6 oktober. Zet deze datum alvast in je agenda en zorg dat je er bij bent!

 

“De griffier moet niet alleen ondersteunend zijn aan de raad, de Staten en de Kamers, maar ook richtinggevend. Niet meer die bescheiden rol aannemen, maar leiderschap tonen,” zo liet de voorzitter van onze vereniging, Renée Wiggers, vorig jaar tijdens het jaarcongres opmaken.

Leiderschap
Onze democratie is gebaat bij een evenwicht tussen macht en tegenmacht: zonder tegenwicht (aan het dagelijks bestuur) geen evenwicht. Voor de positionering van de volksvertegenwoordiging is (ook) de griffier aan zet: er wordt leiderschap gevraagd! Het gaat daarbij om eigenstandig, gevraagd én ongevraagd, positie durven in te nemen in de verschillende krachtenvelden waar de Raad, de Staten of de Kamers een rol in spelen.
 
Het maakt daarbij geen verschil of je ‘eenpitter’ bent of over een griffie van 25 fte beschikt. We hebben immers allemáál te maken met krachtenvelden, verschillende belangen bij agenderingsvraagstukken, procesarchitectuur en inrichting van besluitvorming. Op ons congres verkennen we dit thema vanuit verschillende perspectieven. Wiggers: “De griffier moet op al die verschillende fronten actief zijn. Ik noem het weleens een schaakspel, maar de drijfveer van de griffier is altijd weer: de raad in positie brengen.” Lees meer over het onderwerp leiderschap in het artikel: Griffiers moeten meer leiderschap tonen (binnenlandsbestuur.nl)