Ideale omvang van de Griffie (Breda)

Gemeentehuis Breda

Griffiers én raadsleden die actief zijn in de werkgeverscommissie van hun raad, krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan speciale bijeenkomsten over de ideale omvang van de griffie. 

Het doel van de bijeenkomst is om na te denken over de doelstellingen van de raad, de verwachtingen van de griffie en de investering die daarbij komt kijken.

Speciale aandacht gaat uit naar de infographic over de Ideale Omvang en het onlangs uitgebrachte rapport over de rechtspositie van de griffier. De training wordt verzorgd door Petra Paulides.

Meld je aan voor deze bijeenkomst. Klik hier voor een overzicht van de andere trainingen.