Grote Workshop

Stadhuis Dordrecht (Stadhuisplein 1 Dordrecht)

Tijdens de grote workshop, hebben we weer een interessant programma voor je.

  • 12.30 – 14.30 uur         Parallelle sessies 1 en 2
  • 14.30 – 15.00 uur         Pauze
  • 15.00 – 16.00 uur         Plenaire sessie 3

Sessie 1: De toekomst van het Raads/Staten informatiesysteem
Momenteel wordt er gewerkt aan een standaard Programma van Eisen voor het RIS/SIS. Maar dat is gericht op de huidige situatie. Graag verkennen we met elkaar waar het RIS/SIS over 5 a 10 jaar naar toe zal ontwikkelen. Moet het onderscheid tussen RIS en SIS vervallen? Wordt het RIS een burgerinformatiesysteem? Welke eisen verwachten we aan dossiervorming en terugvindbaarheid van stukken en besluitvormingsprocessen? Om maar een paar thema’s te noemen. Een duidelijker beeld van de koers kan ook helpen om gezamenlijk als griffiers het gesprek met de aanbieders van deze systemen aan te gaan.

Sessie 2: Er(tussen)in; griffies als katalysator tussen politiek, bestuur, organisatie en gemeenschap

Aan de hand van de nieuwe publicatie “Er(tussen)in” van Marije van den Berg en Vincent van Stipdonk,  gaan we met hen in op de rol van de griffie(r) bij de verbindingen van de vier systemen in het lokaal bestuur:

  • de overheidsorganisatie (waaronder de griffie).
  • de gemeenschap / de maatschappij (inclusief de markt),
  • het politieke systeem, het bestuurlijke systeem.

Elk van die systemen heeft een eigen logica, behoefte en focus:

Organisatorisch:

middelen (geld, tijd, mensen), planning, programma’s, uitvoering, specialismes, professionaliteit…

Maatschappelijk:

interactie, gemeenschappelijkheid, impact, complexiteit, maatschappelijk welzijn…

Politiek:

verhoudingen, macht en tegenmacht, coalitie-oppositie, deelbelangen, conflict, prioritering…

Bestuurlijk:

lineariteit, beleid, besluiten, voorspelbaarheid, navolgbaarheid…

Hoe knoop je dat aan elkaar? Aan de hand van concrete voorbeelden verkennen we wat je als griffier kunt doen.

Sessie 3: Desinformatie en misinformatie met Jaron Harambam
In zijn boek The Truth is Out There verkent Jaron Harambam, transdisciplinair socioloog en universitair docent Participatieve AI aan het Athena Instituut (wetenschap & samenleving) van de Vrije Universiteit Amsterdam, het fenomeen van complottheorieën en de mensen die ze omarmen. Harambam onderzoekt de psychologie en motieven achter complotdenkers en analyseert hoe deze theorieën zich verspreiden en invloed hebben op de samenleving. Hij benadrukt het belang van kritisch denken en media-geletterdheid om te voorkomen dat complottheorieën zich verspreiden en schade aanrichten. Het boek biedt inzicht in de wereld van complotdenken en probeert te begrijpen waarom mensen zich aangetrokken voelen tot dergelijke ideeën.

Naar aanleiding van het thema van het Jaarboek 2023 Informatie, desinformatie en misinformatie en een interview daarin heeft de redactie van het Jaarboek Jaron Harambam bereid gevonden om een inleiding te geven over zijn onderzoek naar mensen die complottheorieën aanhangen en verkondigen.

Het huidige wantrouwen jegens de overheid komt voort uit een sterk waardenconflict, dat emotioneel en via social media gevoed en geuit wordt. Hoe ga je daarmee om? Ook wanneer je als griffier met wantrouwen jegens de gemeente(raad) of met opmerkingen van complotdenkers wordt geconfronteerd? Negeer of weerspreek je die opmerkingen? Wat wanneer jouw waarden botsen met de waarden van de ander? En wat is dan dé waarheid?

Griffiers staan bekend om hun dienstbaarheid, betrokkenheid en tolerantie. Daarom wil Jaron graag met griffiers in gesprek om na te gaan op welke manier je als griffier reageert op uitingen van wantrouwen in en complotdenken over politiek en bestuur. Bouwen aan vertrouwen wanneer wantrouwen voor de deur staat! Ga er maar aanstaan of liever neem je voorbeelden mee en leg ze voor in deze praktische gedachtenuitwisseling.

In dit interview bij Café Weltschmertz bespreekt Jaron Harambam zijn onderzoek en zijn boek met Peter Toonen. Een mooie opwarmer voor deze workshop.

Meld je aan voor de grote workshop.