Griffiersdag ZH Academie 'Griffier, doet de Raad er nog toe?'

Provinciehuis Den Haag

De Zuid-Holland Academie organiseert samen met de VvG een bijeenkomst met medewerking van Geerten Boogaard. Thema is "Democratische waarden en de bestuurlijke uitvoeringspraktijk", en de rol van de griffier daarin.

Ook zijn er twee workshops: Over Weerbaarheid met Anne Jet Plat en over de samenwerking tussen gemeenteraden en waterschappen met Hélène Fobler van het HHS Delfland. De bijeenkomst staat ook open voor griffiers van buiten de provincie. 

Beste griffier,

Graag nodig ik u uit op het provinciehuis van Zuid-Holland voor een bijeenkomst speciaal voor griffiers. We hebben een interessant programma voor u samengesteld. We vinden het namelijk belangrijk om u gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. We organiseren deze bijeenkomst vanuit de Zuid-Holland Academie - Home (zuidhollandacademie.nl) samen met de Vereniging van Griffiers.

U kunt u aanmelden via deze link. Ik hoop u op vrijdagochtend 27 januari 2023 vanaf 9:30 uur te mogen ontvangen in Den Haag.

Met vriendelijke groet, Berend Sepers, provincie griffier van Zuid-Holland