Griffiedag met ProDemos over Afgehaakt Nederland

Provinciehuis Den Haag

Op vrijdag 25 november organiseren we samen met ProDemos de jaarlijkse Griffiedag: een inspirerende en informatieve dag voor alle griffiers en medewerkers van de griffie.

Het inschrijfformulier staat op de website van Prodemos, het progamma vind je hieronder:

10:30 – 11:00 Inloop en ontvangst met koffie en thee

11:00 – 16:30 Inhoudelijk programma (drie onderdelen) met lunch en optie voor een rondleiding door het gerenoveerde provinciehuis
16:30 – 18:00 Borrel.

Programma

Het programma bestaat uit drie onderdelen.
In de ochtend Politiek is Grenzenwerk met Martin Schulz, na de lunch Gezag Herwinnen door de Raad van het Openbaar Bestuur en als afsluiter René Cuperus met de Atlas van Afgehaakt Nederland.

Politiek is grenzenwerk – het stileren van politiek strijd.
Martin Schulz, Nederlandse school voor Openbaar Bestuur

De gemeentelijke politiek is de afgelopen jaren veranderd. De omgangsvormen worden ruwer en aanspreekvormen persoonlijker. Dat maakt de vraag actueel wat goede politieke omgangsvormen zijn en hoe die in gemeenteraden kunnen worden gerealiseerd.De Nederlandse school voor Openbaar Bestuur (NSOB) heeft onderzoek gedaan in de gemeente Sittard-Geleen wat resulteerde in het essay Politiek is grenzenwerk: Over de stilering van politieke strijd in de gemeente(raad van) Sittard-Geleen. Martin Schulz, werkzaam als co-decaan en adjunt-directeur bij de NSOB, vertelt op de Griffiedag over het onderzoek en de bevindingen en gaat in gesprek over politieke omgangsvormen en hoe de politiek daarin zichzelf kan begrenzen.

Het herwinnen van gezag: over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur.
Raad voor het Openbaar Bestuur

In november presenteert de Raad voor het Openbaar Bestuur zijn signalement Het herwinnen van gezag: Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur. Hierin stelt de Raad vast dat het gezag van de overheid onder druk staat, onder andere doordat de overheid te weinig bekwaam, betrouwbaar en betrokken is, en het gezag dus steeds minder waard is. Bovendien presenteert de Raad een agenda voor herstel, die hij de komende tijd samen met burgers, bestuurders, politici, ambtenaren en maatschappelijke organisaties verder vorm wil geven. De centrale vraag tijdens de bijeenkomst zal dan ook zijn: wat denkt u dat er nodig is om de gezagswaardigheid van de overheid te herstellen? Bij de beantwoording van die vraag zullen we in het bijzonder stilstaan bij de rol die de griffie bij het herwinnen van gezag kan spelen”.

Atlas van Afgehaakt Nederland
René Cuperus, Cultuurhistoricus en publicist

In de Atlas van afgehaakt Nederland verkennen René Cuperus en Josse de Voogd hoe maatschappelijke verschillen tussen mensen neerslaan op de ‘electorale kaart’ van Nederland. Ze laten zien hoe, vaak gestapelde, verschillen in opleidingsniveau, inkomen en gezondheid zich vertalen in sociaal-culturele voorkeuren en politieke keuzes en hoe die over het land zijn verdeeld. Feitelijke of gevoelde maatschappelijke deprivatie kan ertoe leiden dat mensen ‘afhaken’ van het traditionele bestel. Ze hebben minder vertrouwen in de politiek, stemmen niet (meer) of kiezen voor, wat de auteurs noemen, ‘buitenstaanderspartijen’ aan de flanken. Cuperus en De Voogd gaan in op de vraag wie er afhaken, waar en waarom. Zij zien een fundamenteel meningsverschil over de toekomstkoers van de samenleving.