Effectieve samenwerking in de nieuwe bestuursperiode

online

Samen met de Vereniging van Gemeentesecretarissen gaan we in op de samenwerking nieuwe raadsperiode. Samenspel binnen de raad en tussen raad en college: wat hebben we afgelopen periode geleerd? Welke soorten akkoorden en programma's zijn er? 

Het nadenken over de inrichting van de samenwerking in de nieuwe bestuursperiode is ongetwijfeld al begonnen. Welke lessen zijn er voor de nieuwe bestuursperiode? Welke mogelijkheden staan u ten dienste: soorten akkoorden, programma’s. Wat zijn ervaringen in andere gemeenten? En wat zijn voorwaarden en aandachtspunten voor succes? En: hoe wil jehet proces van raads- en coalitievorming inrichten?

In een interactieve online-bijeenkomst kunnen gemeentesecretarissen en griffiers in gesprek met elkaar en met

  • Lianne van Kalken (docent en onderzoeker Staatsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, doet promotieonderzoek naar ‘Raadsakkoorden’)
  • John Bijl (directeur Pericles-instituut, begeleidt raden en staten, coacht burgemeesters, publicist)
  • Ruurd Palstra (griffier Velsen)

Gespreksleider- is  Henriette de Vos (gemeentesecretaris, algemeen directeur Heemstede)

Aanmelden kan per mail: info@griffiers.nl