Deelsessie VNG-Jaarcongres Aantrekkelijkheid van het ambt

Groningen

Het politieke debat is verhard. Wie zich op social media begeeft, krijgt vooral de indruk dat politieke ambtsdragers alleen de maat wordt genomen. Het is niet bepaald bemoedigend. Hoe zorgen we ervoor dat het (politieke) ambt aantrekkelijk blijft?

 

In deze sessie trappen we af met de stadsdichter van Groningen, Myron Hamming. Vervolgens gaan we het gesprek aan via een aantal stellingen. We hebben het daarbij niet alleen over onze rol als burgemeester, gemeentesecretaris, wethouder, raadslid of raadsgriffier. We horen ook graag wat in rechtspositioneel opzicht nodig is om het ambt in de toekomst aantrekkelijk te houden.

Is een modernisering van de vervangingsregeling nodig? Is een hogere beloning wenselijk? Moeten we stoppen met deeltijdfuncties? Of zijn er andere uitdagingen die we moeten aangaan om het politiek ambt en de lokale democratie aantrekkelijk te houden?

Denk mee, want we hebben altijd mensen nodig die zich willen inzetten voor een sterke, relevante, lokale democratie.

Deze deelsessie is een samenwerking van de beroeps- en belangenverenigingen.

Meer info aan aanmelden vind je hier