De meerwaarde van digitale participatie voor Statenleden

online

Digitale participatie van inwoners en organisaties biedt provincies en daarmee als hoogste vertegenwoordigde orgaan de Provinciale Staten veel meerwaarde voor de lokale democratie. Neem deel aan de online workshop van Statenlidnu waarin Jeroen Bruijns en Dion Coomans van Democratie in Actie de highlights van digitale participatie uiteen zetten!

Meer info vind je hier.