Congres Risico Platform Overheden

Orpheus in Apeldoorn

Grenzen aan uitvoerbaarheid is het motto van het congres van het Risico Platform Overheden (RPO). Gemeenten hebben grote opgaven, maar geen financiële duidelijkheid. Wat te doen als politieke ambities schuren met uitvoerbaarheid? Hoe om te gaan met alle onzekerheden?

Het werk van gemeenten is dynamischer dan ooit, grote veranderopgaven en snel inspelen op crisissituaties. Wat kun je vanuit jouw rol in de organisatie doen om opgaven te beïnvloeden en het goede gesprek te voeren over risico's en onzekerheden? Dat zijn de thema’s van het congres van het RPO op 9 november 2023 in Orpheus in Apeldoorn. Lees verder