Congres: Interbestuurlijk toezicht met effect (save the date)

Provinciehuis Groningen

De afgelopen jaren is gewerkt aan de doorontwikkeling en professionalisering van het interbestuurlijk toezicht.

Dat gebeurde langs de lijnen van de door het rijk, het IPO en de VNG opgestelde Agenda Toekomst Toezicht. In deze bijeenkomst wisselen we ervaringen uit en gaan we in gesprek over het vervolg.

Demissionar minister Hanke Bruins Slot (BZK) houdt een speech over onder meer de opbrengst en het vervolg van de Agenda Toekomst (interbestuurlijk) Toezicht. Professor Thomas Schillemans geeft vervolgens zijn visie op de Groninger maatwerkaanpak van het interbestuurlijk toezicht. Daarna kun je kiezen uit zes interactieve deelsessies waarin wetenschappers en vakmensen uit de toezichtspraktijk met je in gesprek gaan over de verschillende aspecten en dilemma’s van het interbestuurlijk toezicht. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Provincie Groningen, Ministerie van BZK, VNG en IPO.

Wil je binnenkort het programma ontvangen, stuur dan een email naar: IBT@provinciegroningen.nl