Congres: Interbestuurlijk toezicht met effect (save the date)

Provinciehuis Groningen

De afgelopen jaren is gewerkt aan de doorontwikkeling en professionalisering van het interbestuurlijk toezicht.

Dat gebeurde langs de lijnen van de door het rijk, het IPO en de VNG opgestelde Agenda Toekomst Toezicht. In deze bijeenkomst wisselen de aanwezigen ervaringen uit en gaan we in gesprek over het vervolg.

Agenda Toekomst (interbestuurlijk) Toezicht
Demissionar minister Hanke Bruins Slot (BZK) houdt een speech over onder meer de opbrengst en het vervolg van de Agenda Toekomst (interbestuurlijk) Toezicht. Professor Thomas Schillemans geeft vervolgens zijn visie op de Groninger maatwerkaanpak van het interbestuurlijk toezicht. Daarna kunt u kiezen uit 6 interactieve deelsessies waarin wetenschappers en vakmensen uit de toezichtspraktijk met u in gesprek gaan over de verschillende aspecten en dilemma’s van het interbestuurlijk toezicht.

Als u een uitnodiging voor het congres wilt ontvangen, kunt u dat laten weten via IBT@provinciegroningen.nl